Δευτέρα, Αυγούστου 08, 2005

Exchange Microsoft

Υπάρχει λογισμικό με τίτλο Microsoft Exchange το οποίο σχετίζεται με τη διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θυμάμαι τον Αλέξη Ζάβρα με ένα μπλουζάκι που έλεγε "Exchange Microsoft" αλλά οι δύο λέξεις δεν ήταν στη σειρά αλλά σε δύο γραμμές και όχι ακριβώς από κάτω. Το μήνυμα είναι σαφές!

Ψάχνω να βρω ένα πρόγραμμα που να διαβάζει τα edb αρχεία του Microsoft Exchange και δεν βρίσκω τίποτα πέρα από κάνα δύο Recovery Utilities. Το αστείο είναι ότι όταν τα χρησιμοποίησα για το αρχείο edb που θέλω να διαβάσω μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμία ζημιά στο αρχείο και δεν κάνανε καμία μετατροπή.

Ξέρει κανείς πως μπορώ να διαβάσω ένα αρχείο edb χωρίς να έχω MS-Exchange; Ή πως μπορώ να τα μετατρέψω σε dbx ή άλλου σε αρχεία "ευανάγνωστου" τύπου; Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να βρω και τη δομή που έχουν τα αρχεία αυτά. Τα βλέπω με Hex Editor αλλά δεν μπορώ να καθίσω και να βγάζω ένα-ένα τα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά.

Παρασκευή, Αυγούστου 05, 2005

Using translation memories

As I was translating to English an article of Simos Xenitellis about creating translating memories, I wrote the following script:

#! /bin/bash
echo -n "Receiving the statistic's webpages"
wget -O desktop.html http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.12/el/desktop/index.html

wget -O developer-libs.html http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.12/el/developer-libs/index.html

echo -n "Press any key to continue"
read -e
echo -n "Receiving po files"

grep 'el.po' desktop.html developer-libs.html | awk -F\" '{print $6}' | sort | uniq | awk '{printf "wget http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.12/el/desktop/%s\n", $1}' | sh

echo -n "Press any key to continue"
read -e
echo -n "Creating the directories"
mkdir GNOME050805
mv *.el.po GNOME050805
echo -n "Press any key to continue"
read -e
echo -n "Creating the translation file"
msgcat -o GNOME050805.compendium GNOME050805/*.el.po
echo -n "Press any key to continue"
read -e
echo -n "Using the compendium with an empty translation"
msgmerge --compendium GNOME212.05Aug2005.compendium -o el.po /dev/null file.pot


The last command is used for an empty translation. The alternative (for a file that contains translated messages) is the following :

% msgcat --use-first -o update.po GNOME050805.compendium file.po
% msgmerge update.po file.pot | sed -e '/^#~/d' > file.po

without the char %.

Be careful because the grep...sh must be written in one line, it is not three commands.
The script can be optimized with parameters like the name of the new directory and the target file(empty or not), with checkings about the existence of the directory and the "dependance" of wget and gettext etc.

For more information you can see here and here. The greek articles can be found here and here.

Τρίτη, Αυγούστου 02, 2005

Ubuntu Linux 5.04 Hoary Hedgehog

Όταν έφυγα για Θεσσαλονίκη είχε φτάσει στο σπίτι μου μια κούτα με CD του Ubuntu Linux, τα περισσότερα έκδοσης x86 και μερικά για 64bit, ακριβώς όπως αναφέρει ο Σίμος.

Όποιος θέλει ας μου στείλει e-mail για να του στείλω ταχυδρομικώς το LiveCD και το InstallationCD.