Τετάρτη, Απριλίου 08, 2009

Bridge Mesh with Linux (Προτεινόμενη Πτυχιακή Εργασία)

Συζητώντας με έναν συνάδελφο για το mesh.com θυμήθηκα το NTFS-3G. Όπως θυμάμαι, τα άτομα που το δημιούργησαν έκαναν capture τα διάφορα πακέτα που ανταλλάσονταν μεταξύ των διεπαφών προσπαθώντας να τα αποκωδικοποιήσουν. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η εφαρμογή ήταν σε beta version. Με συστηματική προσπάθεια έφτιαξαν ένα stable driver ο οποίος όπως θυμάμαι ήταν ταχύτερος από τον M$ driver.
Συζητώντας με τον συνάδελφο, ανέφερα την ιστορία του Linux driver και είπα ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και με το mesh.com. Αποκλείεται η Microsoft να υποστηρίξει δίσκους Linux. Εφόσον , όμως, χρειάζεται ένα πρόγραμμα για να είναι ο χρήστης online και να συγχρονίζει τους φακέλους του αυτόματα θα μπορούσε να γίνεται capture στα διάφορα πακέτα που ανταλλάσονται μεταξύ του local PC και του mesh.com προκειμένου να αποκωδικοποιηθούν. Φυσικά, χρειάζεται οργανωμένη δουλειά εφόσον υπάρχουν πολλά που θα χρειαστεί να αποκωδικοποιηθούν και προς το παρόν το mesh.com είναι σε beta version.

Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλό θέμα για προτεινόμενη πτυχιακή εργασία φοιτητών Πληροφορικής αν όχι προπτυχιακών τότε μεταπτυχιακών (εφαρμοσμένη έρευνα).