Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 21, 2006

VMWare και Ubuntu

Όσοι βάζουνε VMWare στο (XK)Ubuntu μπορεί να αντιμετωπίζουν ένα παρόμοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα σχετίζεται με το VMWare Management Interface σε internet browser.

Για να το χρησιμοποιήσεις πρέπει να γράψεις https://ΙΡ:8333 και ΙΡ είναι η διεύθυνση του μηχανήματος όπου εγκατέστησες το VMWare.

Αν υπάρχει πρόβλημα τότε μπορείς να κάνεις ένα netstat -tap και να δεις ότι δεν υπάρχει καμία πόρτα 8333 ανοικτή.

Γράφεις
$sudo /etc/init.d/httpd.vmware status
vmware.httpd is not running.
$ sudo /etc/init.d/httpd.vmware start
Starting httpd.vmware: done
$ sudo /etc/init.d/httpd.vmware status
vmware.httpd is not running.

και βλέπεις ότι κάτι δεν δουλεύει.
Αν κοιτάξεις στα αρχεία log και συγκεκριμένα στο /var/log/vmware-mui/error_log

$ cat /var/log/vmware-mui/error_log
[Wed Sep 20 11:50:27 2006] [error] ModVmdb load: Address of ModVmdb_InitCore: 0x55c065a0
[Wed Sep 20 11:50:27 2006] [error] Failed to create named-pipe directory:/var/run/vmware//httpd/30782:
[Wed Sep 20 11:50:27 2006] [error] VMWARE PANIC: \nNOT_IMPLEMENTED F(4023):707\n
[Wed Sep 20 11:50:27 2006] [error] Panic: Could not allocate temporary context.\n

θα δεις ότι το /var/run/vmware//httpd/ δεν υπάρχει.

Η λύση στο πρόβλημα είναι να τροποποιήσεις το /etc/init.d/httpd.vmware
και εκεί όπου θα βρεις το "start)"
να προσθέσεις ακριβώς από κάτω, τον παρακάτω κώδικα:

if [ ! -d /var/run/vmware/httpd ]
then
mkdir /var/run/vmware/httpd
chown www-data:nogroup /var/run/vmware/httpd
chmod 700 /var/run/vmware/httpd
fi

Έτσι κάθε φορά που εκτελεί την εντολή start θα δημιουργεί το directory αν δεν υπάρχει.


Αν δεν ξέρετε πως να εγκαταστήσετε το VMWare τότε μπορείτε να διαβάσετε το πολύ ωραίο how-to που είναι εδώ.

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 11, 2006

Joomla and mindmaps

Joomla continues to be a well supported CMS.
A few days ago I found in Joomla's extensions a "tool" called JoomlaMindMap.
This tool takes all the published sections,categories and articles and creates a very nice mindmap.

I was excited because when I created a mindmap for the sitemap of FreeMindMaps it took me some time and VYM needs some enhancements. This tool must be placed near the main site, write the address of configuration.php into one file and everything is ready! Excellent!

I had a small conversation with the developer, Mustafa Görmezer, because it needed an improvement and in the same day he did it. It needs some enhancements too because I have SMF and some extra things in the site but for the moment it is very good.

Unfortunately I can't see the mindmap from my 64bit computer, it seems that Gnash can't support it.

Τρίτη, Σεπτεμβρίου 05, 2006

Kernel μετά τον 2.6.12

Το έβλεπα και δεν το πίστευα αλλά τελικά είναι αλήθεια. Απασχόλησε πάρα πολλά άτομα όπως φαίνεται εδώ και εδώ.

Αν απενεργοποιήσεις όλα τα USB από το BIOS τότε δεν χρειάζεται να βάλεις καμία παράμετρο για την εκτέλεση του kernel, ούτε noapic, notsc κτλ. Σκεφτόμουν να το δοκιμάσω αλλά δεν περίμενα κάποιο αποτέλεσμα. Βέβαια δούλεψε για άλλους. Τελικά και σε εμένα δούλεψε.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν δουλεύει για όλους. Άλλοι είχαν πρόβλημα με VESA άλλοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το UUID άλλοι να βάλουν σαν παράμετρο το ide=reverse κ.ο.κ


Το θέμα, για όσους απενεργοποίησαν τα USB, είναι ότι κάποια στιγμή θα χρειαστείς τις συσκευές USB. Για μερικούς δεν δούλεψε καλά ο νέος πυρήνας και γυρίσαν στον προηγούμενο. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι φτιάξανε ένα patch (είχε αναφερθεί σαν bug εδώ και εδώ) αλλά δεν έγινε δεκτό με την αιτιολογία ότι "δημιουργεί άλλα προβλήματα". Βέβαια δεν ξέρω αν δουλεύει για όλους αυτό το patch.

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 01, 2006

Ubuntu Linux --> notsc

Τελικά το noapic δεν φτάνει. Αν απενεργοποιήσεις το APIC από το BIOS του υπολογιστή δεν χρειάζεται αλλά πάλι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Η λύση για το δικό μου υπολογιστή είναι το notsc.

Μετά χρησιμοποιώντας το Automatix εγκαθιστούμε διάφορους αποκωδικοποιητές και μερικά άλλα χρήσιμα προγράμματα. Ούτως ή άλλως ρωτάει για το ποια θέλουμε να εγκαταστήσουμε.

To Bastille είναι απαραίτητο για να αυξήσουμε το βαθμό ασφαλείας του συστήματος.

Τέλος, για όσους θέλουν να χρησιμοποιούν multisession DVDs, μια καλή επιλογή είναι το k3b.

Όταν βρω χρόνο θα καθίσω να γράψω πιο αναλυτικές πληροφορίες.