Κυριακή, Σεπτεμβρίου 16, 2007

Optimize your webpages

I think that Manuel Lemos does not need a lot of references. Every PHP developer has heard his name. A few days ago he wrote a very useful article for webpage optimization and since I have the time now I must mention it.

Δεν υπάρχουν σχόλια: