Σάββατο, Φεβρουαρίου 17, 2007

Hardware List Utility

You can use lsusb, lspci, lspcmcia etc if you want to see the usb, pci, pcmcia etc hardware you have on your PC. Do you know lshw?

Read more...

Δεν υπάρχουν σχόλια: