Σάββατο, Φεβρουαρίου 17, 2007

What's New with Statistics ver. 0.6

After David's suggestion I added the option to make the list bold,italic, underline and/or bulleted.

You can download version 0.6 from here .

Δεν υπάρχουν σχόλια: