Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 21, 2006

VMWare και Ubuntu

Όσοι βάζουνε VMWare στο (XK)Ubuntu μπορεί να αντιμετωπίζουν ένα παρόμοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα σχετίζεται με το VMWare Management Interface σε internet browser.

Για να το χρησιμοποιήσεις πρέπει να γράψεις https://ΙΡ:8333 και ΙΡ είναι η διεύθυνση του μηχανήματος όπου εγκατέστησες το VMWare.

Αν υπάρχει πρόβλημα τότε μπορείς να κάνεις ένα netstat -tap και να δεις ότι δεν υπάρχει καμία πόρτα 8333 ανοικτή.

Γράφεις
$sudo /etc/init.d/httpd.vmware status
vmware.httpd is not running.
$ sudo /etc/init.d/httpd.vmware start
Starting httpd.vmware: done
$ sudo /etc/init.d/httpd.vmware status
vmware.httpd is not running.

και βλέπεις ότι κάτι δεν δουλεύει.
Αν κοιτάξεις στα αρχεία log και συγκεκριμένα στο /var/log/vmware-mui/error_log

$ cat /var/log/vmware-mui/error_log
[Wed Sep 20 11:50:27 2006] [error] ModVmdb load: Address of ModVmdb_InitCore: 0x55c065a0
[Wed Sep 20 11:50:27 2006] [error] Failed to create named-pipe directory:/var/run/vmware//httpd/30782:
[Wed Sep 20 11:50:27 2006] [error] VMWARE PANIC: \nNOT_IMPLEMENTED F(4023):707\n
[Wed Sep 20 11:50:27 2006] [error] Panic: Could not allocate temporary context.\n

θα δεις ότι το /var/run/vmware//httpd/ δεν υπάρχει.

Η λύση στο πρόβλημα είναι να τροποποιήσεις το /etc/init.d/httpd.vmware
και εκεί όπου θα βρεις το "start)"
να προσθέσεις ακριβώς από κάτω, τον παρακάτω κώδικα:

if [ ! -d /var/run/vmware/httpd ]
then
mkdir /var/run/vmware/httpd
chown www-data:nogroup /var/run/vmware/httpd
chmod 700 /var/run/vmware/httpd
fi

Έτσι κάθε φορά που εκτελεί την εντολή start θα δημιουργεί το directory αν δεν υπάρχει.


Αν δεν ξέρετε πως να εγκαταστήσετε το VMWare τότε μπορείτε να διαβάσετε το πολύ ωραίο how-to που είναι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: