Τρίτη, Σεπτεμβρίου 05, 2006

Kernel μετά τον 2.6.12

Το έβλεπα και δεν το πίστευα αλλά τελικά είναι αλήθεια. Απασχόλησε πάρα πολλά άτομα όπως φαίνεται εδώ και εδώ.

Αν απενεργοποιήσεις όλα τα USB από το BIOS τότε δεν χρειάζεται να βάλεις καμία παράμετρο για την εκτέλεση του kernel, ούτε noapic, notsc κτλ. Σκεφτόμουν να το δοκιμάσω αλλά δεν περίμενα κάποιο αποτέλεσμα. Βέβαια δούλεψε για άλλους. Τελικά και σε εμένα δούλεψε.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν δουλεύει για όλους. Άλλοι είχαν πρόβλημα με VESA άλλοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το UUID άλλοι να βάλουν σαν παράμετρο το ide=reverse κ.ο.κ


Το θέμα, για όσους απενεργοποίησαν τα USB, είναι ότι κάποια στιγμή θα χρειαστείς τις συσκευές USB. Για μερικούς δεν δούλεψε καλά ο νέος πυρήνας και γυρίσαν στον προηγούμενο. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι φτιάξανε ένα patch (είχε αναφερθεί σαν bug εδώ και εδώ) αλλά δεν έγινε δεκτό με την αιτιολογία ότι "δημιουργεί άλλα προβλήματα". Βέβαια δεν ξέρω αν δουλεύει για όλους αυτό το patch.

Δεν υπάρχουν σχόλια: