Σάββατο, Οκτωβρίου 07, 2006

A small Joomla hack for SEO

I used to visit Silktide to get my site's score. I saw that Joomla's sites always were lack of headings. Yes, the article's title is not a heading in the webpage. With a small hack you can change that.

Read more...

Δεν υπάρχουν σχόλια: