Δευτέρα, Οκτωβρίου 02, 2006

Make Fish your default shell

You can read my article for making FISH your default Linux shell.

Δεν υπάρχουν σχόλια: